Välkommen till Furusunds Båtklubb

AKTUELLT

Vi hade vårt årsmöte 200215 och beslutade då att göra vissa förändringar i stadgarna. Tanken har varit att ha ett extra årsmöte 200426, men p.g.a. Corona-viruset har vi beslutat att ta detta möte digitalt, för att kunna få denna ändring av stadgarna godkänd. Detta för att detta nya möte ska hinna skicka ut en ny kallelse enligt stadgarna och för att kunna få till denna förändring under detta år.
Ni ser bifogat årsmötesprotokollet, de gamla stadgarna samt förslaget till reviderade stadgar där förändringarna är utskrivna med röd text.
Vi ber att ni före den 19 april till styrelsen@furusundsbatklubb.se ger svar med ja eller nej. Ni kan också sms.a, ringa eller skicka brevsvar (uteblivet svar räknas som ett godkännande till ändringarna)

Corona har ju tyvärr ställt till en del kaos och osäkerhet hos befolkningen, så vi i Båtklubben har beslutat att avvakta med alla aktiviteter tills vidare, så vårens och sommarens aktiviteter flyttas fram och vi kommer att återkomma till Er med fler nyhetsbrev och vi kommer  även lägga ut information på vår hemsida; www.furusundsbatklubb.se


Var rädda om varandra så länge
så hörs vi snart igen
Anita och Styrelsen

På gång 2020


Båtklubben fyller 50 år i år.

Någon aktivitet under under senare delen av året kommer det säkert att bli.


Alla tänkta aktiviteter under året är tillsvidare lagda på is på grund av Corona viruset.

Furusunds båtklubb © 2020