Styrelsen i Furusunds Båtklubb

Ordförande:

Bo Griphult

Tel: 070-256 62 45

Vice Ordförande:

Kjell Jidstrand

Tel: 070-714 85 10

Sekreterare:

Carola Holmberg

Tel: 072-006 47 73

Kassör:

Göran "Tjalle" Gustafsson

Tel: 0176-887 05, 070-521 09 90

Ledamot:

Thomas Fransson

Tel: 070-446 83 35

Ledamot:

Robin Gullberg

Tel: 079-313 38 99

Suppleant:

Vakant

Valberedning:

Cristina Drotz sammankallande

Tel: 073-047 96 47

Torsten Södergren

Tel: 070-338 15 95

Klubbens e-post adresser:

styrelsen@furusundsbatklubb.se

valberedningen@furusundsbatklubb.se

Klubbens adress:

Furusunds båtklubb

Furusunds strandväg

760 19 Furusund

BG: 5388-8400

Orgnr: 802430-1445

Hemsida: www.furusundsbatklubb.se

Swish: 123 445 30 56