Klubbens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till

båtlivet samt att verka för ett gott kamratskap och sjömanskap.

 

Att värna om Roslagens miljö och anseende såsom en vacker och ur båtsportsynpunkt välbesökt del av Sverige.

 

Sammankomster skall anordnas så att klubbens medlemmar få möjlighet att träffas och lära känna varandra.

 

Har ni förslag på aktiviteter och sammankomster maila gärna oss på:

styrelsen@furusundsbatklubb.se